Styrelseprotokoll

Ordförklaring

Styrelseprotokoll är ett protokoll som har upprättats på ett styrelsemöte, dvs. en formell notering av det som avhandlats under ett möte och som sedan har godkänts av ledamöterna.

Kategorier

Styrelse, Protokoll, Styrelsemöte