Styrelsemöte

Ordförklaring

Styrelsemöte är ett möte som hålls av en styrelse i ett bolag eller en förening. Se närmare styrelse och möte.

Kategorier

Styrelse, Möte

Underkategorier

Styrelseprotokoll, Konstituerande styrelsemöte, Närvaro