Styrelsearbete

Ordförklaring

Styrelsearbete är det arbete som styrelsen ägnar sig åt.

Kategorier

Styrelse, Arbete