Styrelse

Ordförklaring

Ett företags represenanter av akitieägarna. Svarar för företags/organisations organisation och förvaltningen av företagets/organisationens angelägenheter.

Kategorier

Företag, Ledning

Underkategorier

Verksamhetsberättelse, Heltalsmetoden, Interimsstyrelse, Ledamot, Förvaltningsrevision, Arbetsordning, Styrelsemöte, Styrelseprotokoll, VD-instruktion, Närvaro, Kompetensmatris, Styrelsearbete, Styrelseledamot

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023

Arbetsordning styrelsens arbete 2023