Stiftelse

Ordförklaring

En självständig förmögenhet som fortlöpande förvaltas för att tillgodose ett visst, bestämt ändamål.

Underkategorier

Pensionsstiftelse, Tryggandestiftelse, Understödsstiftelse, Insamlingsstiftelse, Avkastningsstiftelse, Stadgar