Statute law

Ordförklaring

Fastställd lag, förordning. Den skrivna engelska rätten. I regel används dock Common Law inom den anglosaxiska rätten som till största del baseras på praxis, dvs. bygger på tidigare domstolsavgöranden.

Kategorier

Juridik, Common law