Statsbudget

Ordförklaring

En plan för statens inkomster och utgifter under ett bud­getår. Riksdagen fastställer budgeten och anvisar därmed medel till regeringens förfogande för olika ändamål. Statsbudgeten består av cirka 500 anslag som är en viktig del i myndigheternas finansiering.

Kategorier

Budget

Underkategorier

Statsbudgetens saldo, Underliggande statsbudgetsaldo, Inkomsttitel, Nettobudgetering, Omföringar mellan olika inkomsttitlar, Budgetprocessen, Budgetreglering, Budgetunderskott