Stat

Ordförklaring

Politiskt och geografiskt område med bestämda gränser och befolkning med en central ledning som kan garantera områdets integritet.

Kategorier

Konfederation, EU

Underkategorier

Parlament, Rättssystem, Statliga sektorn, Statslös, Statsobligationer, Nationalräkenskaper, Nationalräkenskaperna, Offentlig sektor, Offentliga transfereringar, Officiella beteckningar, Allmän förvaltningsrätt, Ambassad, Avgiftsfinansieringsgrad, Exekutiv, SCB, Domstol, Skatt, Regering, Riksbanken

Relaterade mallar

Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023