Stamfastighet

Ordförklaring

Det som återstår av den fastighet från vilken en tomt blivit avstyckad.