Stadgar

Ordförklaring

Stadgar är regelverket i en förening eller en stiftelse.

Kategorier

Stiftelse, Förening