Stödköp

Ordförklaring

Ett köp av värdepapper eller en valuta för att hindra kursen från att sjunka.

Kategorier

Valutamarknad, Valutapolitik