Stängning av option

Ordförklaring

Dagen då en option slutar att handlas.

Kategorier

Option