Stämning

Ordförklaring

En av rätten till svaranden (respektive den tilltalade) riktad anmaning att svara på käromålet (respektive åtalet); den handling på vilken kallelsen tecknats.

Kategorier

Process (domstol)

Underkategorier

Stämningsman, Genstämning

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Genstämning) 2020

Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2020

Fullmakt domstols- och myndighetsärenden Engelsk 2020