Specialprocess

Ordförklaring

Process som handläggs av specialdomstol eller enligt andra processregler än de i rättegångsbalken.

Kategorier

Specialdomstol, Process (domstol)