Socialförsäkringsmål

Ordförklaring

Socialförsäkringsmål gäller i allmänhet frågan om någon har rätt till förmåner enligt socialförsäkringslagstiftningen.

Kategorier

Mål