Småhus

Ordförklaring

Mindre byggnad som är avsett som bostad eller som fritidshus.

Kategorier

Hus, Byggnadstyp

Relaterade mallar

Köpekontrakt och köpebrev (Köp av jordbruksfastighet - med friskrivning) 2020