Slutbevis

Ordförklaring

Handling som utfärdas av kommunen som ett kvitto från byggnadsnämnden i en kommun på att det som föreskrivs i kontrollplanen har uppfyllts och blivit godkänt. Byggnaden måste inte nödvändigtvis vara helt färdigställd, vissa arbeten av mindre betydelse som inte påverkar kontrollplanen kan återstå.

Kategorier

Kontrollplan, Byggnadsnämnd