Slutbesiktning

Ordförklaring

En avslutande besiktning som företas när entreprenader är klara. Slutbesiktningen är en förutsättning för byggfelsförsäkringen. Det är bara vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Med slutbesiktningen följer rättsverkningar och ansvaret för huset lämnas över till beställaren.

Kategorier

Byggentreprenad, Besiktning