Skuld

Ordförklaring

1. Se fordran. 2. Inom företagsekonomi omfattar begreppet långfristiga och kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna är bl.a. amorteringslån. Kortfristiga skulder utgörs t.ex. av leverantörsskulder och checkkredit.

Underkategorier

Pant, Skuldebrev med optionsrätt till nyteckning, Konvertibelt skuldebrev, Långfristig skuld, Nettoskuldbörda, Avveckling av skuld, Enkelt skuldebrev, Enskilda skulder, Lån, Borgen, Delat ansvar, Konfusion

Relaterade mallar

2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2020

Inkassokravbrev 2020

Bestridande av inkassokrav 2020

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020