Skiljaktig mening

Ordförklaring

Avvikande ståndpunkt som uttrycks av ledamot av domstol eller av myndighetskollegium. Skiljaktig mening skall meddelas parterna i samband med att de meddelas domen.

Kategorier

Dom