Skiktad ränta

Ordförklaring

Ränta som varierar i olika räntesatser beroende på vilken beloppsnivå som är uppnådd. T.ex. betalas en högre ränta när saldot på en persons sparkonto uppnår ett visst belopp.

Kategorier

Ränta