Skifte

Ordförklaring

Jorddelning. Förändring av fastighetsindelningen på landsbygden.

Kategorier

Jorddelning