Skevdelning

Ordförklaring

Jämkning vid bodelning under äktenskap eller vid äktenskapsskillnad på grund av att äktenskapet varat en kortare tid (under 5 år) och innebär att giftorättsgodset inte delas lika.

Kategorier

Bodelning mellan makar, Äktenskapsskillnad