Skatteverket

Ordförklaring

Skatteverket är förvaltningsmyndighet med uppgift att beskatta, ombesörja folkbokföringen och handha administrationen kring bouppteckningar. Skatteverket bevakar också statens fordringar.

Kategorier

Myndighet

Underkategorier

Folkbokföring, Skatt

Relaterade mallar

SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023