Skattetryck

Ordförklaring

Den totala skatten i ett land i procent av BNP (Bruttonationalprodukt).

Kategorier

Skatt