Skatterätt

Ordförklaring

Rättsområdet som reglerar möjlighet att ta ut skatt och skyldighet att betala skatt.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Förhandsbesked, Skatt, Delägarrätt, Driftställe, Dubbel bosättning, Dubbelbeskattning, Engångsbelopp