Skattedeklaration

Ordförklaring

Skattedeklaration är en redovisning av hur mycket skatt som har betalats in. Se även skatt och deklaration.

Kategorier

Skatt, Deklaration