Skattebrott

Ordförklaring

Brott som någon gör sig skyldigt till genom att på annan väg än muntligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller medvetet underlåter att lämna sådan uppgift och därigenom skapar fara för att skatt undandras det allmänna.

Kategorier

Ekobrott, Skatt