Skatt på inkomst av kapital

Ordförklaring

Till inkomst av kapital hänförs de inkomster och utgifter som varken hör till näringsverksamhet eller till tjänst. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30%. Ett underskott (förlust) ger en skattereduktion med 30% på underskott upp till 100 000 kr under ett år och med 21% på belopp över denna gräns. Reduktionen (avdrag) görs mot statlig och kommunal inkomstskatt och från fastighetsskatt. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan beskattas för inkomst av kapital. För juridiska personer ingår alla inkomster och utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kategorier

Inkomstskatt, Inkomst av kapital

Underkategorier

Byggmästarsmitta, Kapitalförlist