Sjö- och transporträtt

Ordförklaring

Den del av rättsordningen som behandlar regler som rör sjö- luft- och landtransporter.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Sjöpanträtt, Sjöterritorium, Inre fart, Sjöfraktsedel, Proforma, Leveransgodkännande, CMR, Transportköp, Transportavtal