Självinträde

Ordförklaring

Kan ske genom att en kommissionär slutit ett avtal i eget namn men för annans räkning och själv övertar avtalet.

Kategorier

Kommission