Samfällighetsföreningsregister

Ordförklaring

Ett register hos lantmäteriet som innehåller uppgifter om alla samfällighetsföreningar.

Kategorier

Samfällighet