Samfällighetsförening

Ordförklaring

Sammanslutning av delägare i en samfällighet.

Kategorier

Samfällighet

Relaterade mallar

Ansökan ang lantmäteriförrättning 2020