Samfällighet

Ordförklaring

Mark som är gemensam för en by eller annan liknande enhet. Avser även den sammanslutning som bildas av dem som marken till hör.

Kategorier

Mark

Underkategorier

Samfällighetsförening, Samfällighetsföreningsregister

Relaterade mallar

Köpekontrakt och köpebrev (Köp gnm avstyckning och fastighetsreglering) 2020