Sakrätt

Ordförklaring

Rättigheter som inte bara måste respekteras av motparten utan även av tredje man, t.ex. rörande äganderätt och panträtt.

Kategorier

Civilrätt

Underkategorier

Sakstatut, Avtalsprincipen, Fungibel, Sakrättsligt skydd, Absolut sakrättsligt skydd, Relativt sakrättsligt skydd