Sakkunnig

Ordförklaring

Inom processrätten en person som på rättens anmodan lämnar ett utlåtande rörande något som kräver särskild fackkunskap. Anlitandet av sakkunnig är ett bevismedel som är särskilt utformat i lag och skilt från vanlig vittnesbevisning. Sakkunnig som är anlitad av part kallas partssakkunnig medan sakkunnig som är förordnad av domstolen benämns offentlig sakkunnig.

Kategorier

Process (domstol)

Relaterade mallar

Checklista uppsägningssamtal 2020

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2020

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2020

Anställningsavtal bilaga sekretess 2020