Sakinvändning

Ordförklaring

Invändning mot själva saken i rättegången till invändning räknas förnekande, rättsinvändning och åberopande av motfaktum. Motsatsen till sakinvändning är processinvändning.

Kategorier

Process (domstol)