Sak

Ordförklaring

1. Inom civilrätten avses ett föremål, s.k. lös sak, som kan besittas av någon till skillnad från rinnande vatten och elektricitet. Med sak avses ej heller lös egendom som aktier. 2. Inom processrätten är saken själva tvistefrågan i rättegången.

Kategorier

Rättegång, Process (domstol)

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Genstämning) 2020

Bestridande av inkassokrav 2020

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2020

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020