Säkerhet

Ordförklaring

En sorts garanti för skydd mot förluster som borgenärer (långivare) vanligen avkräver låntagare. Två huvudkategorier av säkerhet finns; realsäkerhet som kan bestå av panträtt i fast egendom eller i aktier, obligationer eller annan lös egendom och namnsäkerhet, främst borgen.

Kategorier

Lån

Underkategorier

Panträtt, Borgen, Pantförskrivning

Relaterade mallar

Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020

Låneavtal - Fast ränta (med säkerhet) 2020