ROT

Ordförklaring

ROT är en akronym för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Underkategorier

ROTavdrag