Riskanalys

Ordförklaring

En systematisk identifiering och bedömning av risker.

Kategorier

Risk, Analys