Riksdagen

Ordförklaring

Folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter utsedda genom demokratiska val.

Kategorier

Parlament

Underkategorier

Plenisal, Primära lagområdet, Justitieutskottet (JU), Obligatoriska lagområdet, Justitieombudsmannen (JO), Regeringen, Lagstiftaren