Riksbanken

Ordförklaring

Sveriges centralbank. Riksbanken har ansvar för Sveriges penningpolitik. Det övergripande målet med penningpolitiken är prisstabilitet, dvs. att hålla inflationen på en låg och stabil nivå för att minimera snedvridningar och värdeförstöring i samhället. Det viktigaste penningpolitiska instrumentet för att bekämpa inflationen är reporäntan.

Kategorier

Stat

Underkategorier

Kreditkanalen, Marknadsoperationer

Relaterade mallar

Betalningspåminnelse nr 1 2023

Låneavtal - Rörlig ränta_ referensränta 2023