Resvisorsintyg

Ordförklaring

Ett revisorsintyg är ett undertecknat yttrande från en revisor om att räkenskaperna är utförda i enlighet med god redovisningssed.

Kategorier

Redovisning, God revisionssed, Revisor