Resultaträkning

Ordförklaring

Sammanställning av ett företags intäkter och kostnader under en viss period, vanligtvis ett år, och den del av företagets årsredovisning som visar hur vinsten eller förlusten för räkenskapsåret har uppkommit.

Kategorier

Resultat

Underkategorier

Vinstprocent, Förmögenhetsprincipen, Minskning av aktiekapital

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023

Pärm - för årsbokslut 2023

Du Pont-analys totalt kapital 2023