Resultatkonton

Ordförklaring

Samtliga konton som beskriver intäkter eller kostnader.

Kategorier

Resultat