Resultat

Ordförklaring

Resultatet är differensen mellan intäkter och kostnader (enkelt uppställt intäkter - kostnader).

Kategorier

Årsredovisning

Underkategorier

Resultat före av- och nedskrivningar, Resultat per aktie, Resultat per anställd, Resultatbudget, Resultatkonton, Resultatlön, Resultatrapport, Resultaträkning, Resultatstyrning, EBIT, Vinst

Relaterade mallar

Säljarens mål budget resultat 2020

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2020

Samtalsunderlag lönesamtal 2020