Resultat

Ordförklaring

Resultatet är differensen mellan intäkter och kostnader (enkelt uppställt intäkter - kostnader).

Kategorier

Årsredovisning

Underkategorier

Resultat före av- och nedskrivningar, Resultat per aktie, Resultat per anställd, Resultatbudget, Resultatkonton, Resultatlön, Resultatrapport, Resultaträkning, Resultatstyrning, EBIT, Vinst

Relaterade mallar

Säljarens mål budget resultat 2019

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2019

Samtalsunderlag lönesamtal 2019