Reseräkning

Ordförklaring

Reseräkning är en handling som innehåller information om en tjänsteresa. Handlingen ska det framgå när resan började och slutade, resans syfte och vart resan gick. Eventuella utlägg som den anställde har haft ska också redovisas.

Kategorier

Redovisning, Resepolicy

Underkategorier

Tjänstereseförsäkring, Reseräkningar