Reklam

Ordförklaring

Spridning av information, väckande av uppmärksamhet eller påverkande av attityder eller trender i syfte att öka försäljningen.

Kategorier

Marknadsföring

Underkategorier

Målgrupp, Branding, Annons

Relaterade mallar

Ramavtal med reklambyrå 2023

Sponsoravtal 2023

Marknadsföringsbudget tvåårig 2023

Checklista sponsoravtal 2023