Register

Ordförklaring

Register är en förteckning över en mängd information. Ett register kan fungerar som ett hjälpmedel för att enklare hitta i en större mängd samlad information.

Underkategorier

Inskrivningsregister, Aktiebolagsregister, Fastighetsregister, Registerfastighet, Anläggningsregister